10.000 Ft feletti rendelés esetén 5% kedvezményt adunk ha személyesen veszi át rendelését üzeltünkben!

Polifarbe Felületfertőtlenítő Szer Utántöltő 1l

990Ft

Kiürítés

Polifarbe Felületfertőtlenítő Szer Utántöltő 1l

POLI-FARBE FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ - UTÁNTÖLTŐ
A Poli-Farbe felületfertőtlenítő elpusztítja a baktériumokat, gombákat, vírusokat. Egyszerűen használható minden olyan esetben, amikor hatékony felületfertőtlenítésre van szükség. A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett etanol hatóanyag tartalmú felületfertőtlenítő szer.

 • Formuláció: használatra kész koncentrátum

 • Alkalmazási terület: baktériummal, gombával, vírussal szennyezett keményfelületek fertőtlenítése

 • Antimikrobiális spektrum: baktérium-, gomba- és vírusölő (baktericid, fungicid, tuberkulocid, virucid)

 • Felhasználói kör: lakossági

 • Terméktípus: PT

  ALKALMAZÁSI TERÜLET:


  A Poli-Farbe felületfertőtlenítő elpusztítja a baktériumokat, gombákat, vírusokat. Egyszerűen használható minden olyan esetben, amikor hatékony felületfertőtlenítésre van szükség. A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett etanol hatóanyag tartalmú felületfertőtlenítő szer.
  Alkalmazási terület: baktériummal, gombával, vírussal szennyezett keményfelületek fertőtlenítése.
  Alkalmazás: a porlasztó segítségével 20-30 cm távolságból alaposan bepermetezzük a fertőtlenítésre szánt felületet úgy, hogy ne maradjanak kezeletlen részek. Hagyjuk a készítményt a felületre száradni, nincs szükség leöblítésre. Zárt térben egyszerre maximálisan 1 m2 felület kezelhető.

  FELHASZNÁLÁS:


  Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: a készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1 m2-re kb. 45-55 ml fertőtlenítőszert kell permetezni. Minimális behatási idő: 5 perc

  ÖSSZETÉTEL:


  Etilalkohol, kationos felületaktív anyag, illatanyag.
  Biocid hatóanyag: etilalkohol 72%, (CAS: 64-17-5).
  Veszélyes összetevők: Etilalkohol.

  BIZTONSÁGI ADATOK:


  Figyelmeztető mondatok:
  H225
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Általános:
  P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
  P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Megelőzés:
  P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Elhárító intézkedések:
  P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
  P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
  Egyéb figyelmeztetések: más fertőtlenítő- és tisztítószerrel nem keverhető. Kerülni kell az anyag szembe jutását, lenyelését, gőzének belégzését. Elektromos eszközök fertőtlenítésére csak áramtalanítást követően használható.

  TÁROLÁS:


  Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, 0 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten.
  Gyártási idő: a csomagoláson jelölve.További információk

Tömeg N/A
liter

1l

Covid-19 Információk 😷

A korlátozások alatt is állunk rendelkezésükre, keressenek bizalommal !
Ha a webáruházban nem találja a keresett terméket e-mailben érdeklődjön, köszönjük !